Info over onze club en de open dag zondag 23 juni 2019

De Veldruiters in Millingen aan de Rijn is geen manege maar een vereniging. Naast een clubhuis hebben wij zes stallen waar o.a. drie clubpony`s staan. Tevens hebben wij de beschikking over verschillende weides.

Wij bestaan al meer dan 35 jaar en werken zonder winst oogmerk. Lid van de club zijn is ook eigenlijk mede eigenaar van de club zijn. Uiteraard hebben wij een bestuur die het dagelijks reilen en zeilen in de gaten houdt. Daarnaast werken wij met verschillende vrijwilligers waar we regelmatig op terug kunnen vallen.
Een belangrijk uitgangspunt van de Veldruiters is: kinderen leren omgaan met de dieren. Dat houdt naast het leren berijden ook het leren verzorgen in. Laatste met alles wat daar bij komt te kijken, zoals toiletteren van de dieren, onderhoud stallen en weides.

De Veldruiters bezitten momenteel drie clubpony`s. Beginnende ruiters leren hierop het brede scala van bezit van deze prachtige dieren. Naast rijden bestaat er dus ook de verantwoordelijkheid van verzorgen. De gedachtegang is om na enkele jaren door te kunnen stromen naar een eigen dier.

Naast het stallen van de clubpony`s worden de overige stallen tijdens het winterseizoen verhuurd aan eigenaren van privé paarden of pony`s.
De club is aangesloten bij de KNHS. Er zijn leden die via de KNHS wedstrijden rijden. Verder organiseert de club drie maal per jaar onderlinge clubkampioenschappen. We hebben dan ook jaarlijks vanuit verschillende categorieën een clubkampioen.

Jaarlijks organiseren wij een ponykamp van meerdere dagen. Wij zoeken dan een geschikte locatie ergens in de regio en gaan dan met zeker een 25-tal pony`s zeker vier dagen heel veel plezier maken. Ook deze activiteit wordt volledig door onze vrijwilligers georganiseerd. Je kunt stellen dat dit een echt hoogtepunt is.

Onze lessen worden overwegend gegeven door instructrices komende uit onze eigen kweek. Op één na hebben al onze instructrices leren rijden en nog veel meer vanuit de Veldruiters. De lessen worden door de weeks in de avonduren gegeven. Op zaterdag lessen we in de ochtenduren. Daar waar er geen lessen worden gegeven is de rijbak in principe beschikbaar voor al onze leden. Daarnaast wordt er ook al een drietal jaar Voltige gegeven (acrobatiek op een pony). Ook deze kinderen rijden wedstrijden uitgeschreven door de gehele regio.

Één van onze activiteiten is onze jaarlijkse Open Dag. Op deze dag presenteren wij ons aan belangstellenden. We laten door o.a. met demonstraties zien wat het inhoud om met pony`s en paarden om te gaan. Tevens kan je tijdens deze dag al het overige ervaren wat onze club te bieden heeft.

Wij hopen tijdens de open dag een breed publiek te bereiken en door middel van demonstraties en openstelling van ons terrein de mensen enthousiast te krijgen. Uiteraard kunnen de kinderen proeven door middel van kleine ritjes.

Info over de club is terug te vinden via Face Book en onze website.

De Veldruiters
Molenveld 20, 6566 CK Millingen aan de Rijn

Website: veldruitersmillingen.nl

Email: secr.veldruiters@gmail.com

Face-Book: https://www.facebook.com/search/top/?q=veldruiters%20millingen