Bestuur en aanspreekpunten

Voorzitter
Johan Lemmens
Secretaris
Penningmeester
Albert Egberts / Claudia Siteur
Bestuurslid
Wido Berning
Steven Heijmink
Lianne van Thiel
Ledencontact
Lianne van Thiel
Sponsoring en fondsenwerving
Wanda Zwart
Lianne van Thiel
Aanspreekpunt verzorging clubpony’s
Stephanie Kessel – Mikoschek
Coördinator onderhoud
Wim Brugman
Contact via voorzitter
Lesplanning
Jeske Heijmink
Coördinatie Medische zorg clubpony’s
Annette Passmann
Contact via voorzitter
Terrein- en gebouwbeheerder
Steven Heijmink
Contact via voorzitter
Lessen gegeven door
Lotte Arens
Stephanie Kessel – Mikoschek
Kees van Ekelen
Commissie Onderlinge Wedstrijden (COW)
Jeske Heijmink
Anieke Polman
Coördinatie groot ponykamp
Lotte Arens
Beheerder Website Wanda Zwart
Contact via secretaris